АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦІЇ КЛЮЧІВ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС

ІНОЗЕМНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Документи, необхідні для отримання ЕДП іноземними представництвами:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка, у двох примірниках;

 • додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання ЕДП для більш ніж одного працівника), у двох примірниках;

 • копія свідоцтва про реєстрацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України або Міністерством фінансів України;

 • копія довіреності на керівника (керуючого) представництва;;

 • документи, що підтверджують належність заявника до представництва:

 • - копія наказу про призначення, виданого керівником юридичної особи (для іноземців);

  - копія наказу про призначення, виданого Дирекцією з обслуговування іноземних представництв «Інпредкадри» або управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій, або підприємствами, визначеними обласними державними адміністраціями (для громадян України, які працюють в іноземних представництвах).

 • копія паспорта заявника (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія паспорта заявника виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;

 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

 • копія документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

 • копія картки платника податків*, засвідчена підписом власника. За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

* - у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія картки платника податків не подається.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до довіреності:

1. Довіреність, складена мовою країни, де зареєстрована юридична особа, подається з відміткою консульської служби про легалізацією або з проставленим апостилем, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Разом з довіреністю подається її нотаріально засвідчений переклад.

2Довіреність, складена українською або російською мовами подається з відміткою консульської служби про легалізацією або з проставленим апостилем, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Для уникнення помилок при заповненні документів уважно ознайомтесь з Пам’яткою щодо заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

УВАГА! Для недопущення помилок при заповненні "Реєстраційної картки" в форматі ".xls", окремі поля, які не потребують редагування, є заблокованими.

IMAGE

Завантажити комплект документів одним файлом
Форми документів:
IMAGE

Реєстраційна картка для юридичної особи

IMAGE

Зразок заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

IMAGE

Додаток до Реєстраційної картки

IMAGE

Зразок заповнення Додатку до Реєстраційної картки